fbpx

Digitalizacija kao odgovor na COVID-19 izazove

S obzirom na svoju dinamičnu prirodu, hotelijerstvo se suočava s novim izazovima gotovo neprestano. Ipak, na izazove izazvane pandemijom trebalo je odgovoriti na drugačiji način, imajući na umu ne samo održavanje standarda kvalitete usluge, već i poboljšanje sigurnosnih i higijenskih uvjeta koji moraju biti u skladu sa strogim mjerama i propisima koji se mogu razlikovati na više razina. Tako se uz donošenje mjera o pojačavanju higijenskih standarda sve više hotela odlučilo na ozbiljno razmatranje i implementiranje digitalnih rješenja u hotele. Od pametnih IPTV sustava koji su standard svakog hotela više kategorije, preko mobilnih i web aplikacija pa sve do pametnih tableta u sobama i online prijave gostiju: digitalizacija je prepoznata kao izravan odgovor na sve izazove s kojima se hotelijeri suočavaju.


Novi izazovi u poslovanju – prilika za digitalnu transformaciju hotela


 

Početak svakog projekta digitalizacije u hotelijerstvu pred sve sudionike postavlja različite izazove: od odabira rješenja do implementiranja i edukacije osoblja, no uvođenje digitalnog proizvoda može započeti s odabirom između dva scenarija. Prvi podrazumijeva kreiranje digitalnih usluga koja se odvija paralelno s izgradnjom hotela, od infrastrukture preko core tima sve do same misije, vizije i brenda. Na ovom se projektu digitalizacija odvija paralelno sa stvaranjem samog hotela te se ugrađuje u sve aspekte poslovanja od komunikacije s gostima do automatizacije operativnih procesa. Drugi scenarij sastoji se od uvođenja nove usluge digitalizacije u postojeći projekt: digitalni proizvod se personalizira i prilagođava postojećim standardima, operacijama, ciljevima i uslugama u hotelu koji je već funkcionalan. Dok se tehnološka strana svake digitalizacije odvija na sličan način kroz proces odabira uređaja, postavljanja mreže i servera, pristup samoj primjeni i donošenje odluka o digitalizaciji unutar svakog hotela drugačiji je proces koji iziskuje personalizirano promišljanje o potrebama i kreativno pristupanje izazovima na koje se nailazi tijekom procesa.

Nastavno na to, svaki je projekt i dalje zasebna priča. Digitalizacija usluga kojima je primarna namjena komunikacija, informiranje i zabava gostiju predstavljaju posebnu kategoriju na koju treba posebno obratiti pažnju kako bi se odabrala rješenja koja najbolje odgovaraju potrebama samog hotela i najbolje se nadovezuju na viziju i ciljeve postavljene kroz brend. Principi kojima se valja voditi je beskompromisno visoka razina usluge, nesmetana komunikacija s gostima i personalizacija samog proizvoda.

 

Digitalni proizvodi vode se načelima održivosti poslovanja, olakšavanja operativnih procesa, i najbitnije: jasne, nesmetane komunikacije s gostima. Svaki od sustava – od pametnih IPTV rješenja, preko mobilne i web aplikacije pa sve do tableta – osmišljen je kako bi osigurao, poboljšao i služio kao potpora visokoj razini usluge unutar samog hotela te približio digitalno i tradicionalno.