Hoteza HSIA

Shpërndani në mënyrë të barabartë shpejtësinë e disponueshme të internetit dhe zgjidhni problemin e mbingarkesës së internetit

Zonat e planeve tarifore

Faqet e aksesit individual dhe normat për mysafirët dhe zonat e përbashkëta.

Politika e aksesit të drejtë dhe barabartë

Sigurohuni që mysafirët kërkues dhe pjesëmarrësit e konferencave të jenë të kënaqur me cilësinë e internetit, duke ruajtur qasjen e pranueshme falas gjatë orëve të pikut.

Reklamim dhe Promovim

Përdorni faqen tuaj të uljes si një mundësi për të reklamuar produktet tuaja, ose për të paraqitur partnerët ose shërbimet tuaja.

Qasje e sigurt

Të gjitha informacionet transferohen nëpërmjet një rrjeti të koduar.

Kënaqësia maksimale e klientëve

Klientët japin komente dhe rekomandime pozitive dhe përmendin shpërndarjen e barabartë të shpejtësisë.

Minimizimi i kostos

Ulja e kostove të stafit falë konfigurimit automatik të pajisjeve dhe shërbimit efikas të suportit dhe mirëmbajtjes.

Pritshmëritë e klientëve për internetin ‘me pagesë’ dhe ‘falas’ janë relativisht të njëjta. Interneti shumë i dobët pa pagesë shpesh nuk është i favorshëm dhe shërben vetëm për të zhgënjyer klientët dhe për të ‘ulur’ nivelin e shërbimit. 67% e klientëve nuk do të kthehen kurrë në një hotel me internet të dobët. 50% e klientëve do të flasin për përvojën e tyre negative me të tjerët.

Hoteza HSIA zgjidh
problemin e internetit të dobët

Klientët tuaj do të jenë të lumtur sepse gjithçka që duhet të bëjnë për të pasur një lidhje cilësore në internet është thjesht të fusin numrin e dhomës ose numrin e telefonit. Çdo përdorues merr sasinë maksimale të disponueshme falë “Politikës së Lidhjes së Drejtë”. Lidhja është e balancuar dinamikisht sipas ngarkesës aktuale dhe kushteve tarifore.

Fleksibiliteti i aplikacionit ju ofron mundësi të pakufizuara personalizimi që do të përputhen me standardet e markës suaj

Zbuloni Hoteza HSIA

Kontaktoni ekipin tonë për të ngritur një demo falas dhe për të vendosur mbi sistemin interaktiv të TV mikpritjes për hotelin tuaj.

HotPad

Një zgjidhje interaktive në dhomë tablet për të hyrë në çdo gjë që hoteli mund të ofrojë

Self Check-in

Zgjidhje më e zgjuar dhe më e sigurt e përdorur nëpërmjet aplikativit të lëvizshëm, uebit ose kioskës së vetë-kontrollit