Hoteza Self Check-In

Ofrojmë opsionin e Self Check In nëpërmjet web-it

Eksperiencë intuitive

Hoteza Self Check-In përdor një integrim të thjeshtë për një eksperiencë sa më të bukur në navigimin e Self Check-In

Personalizoni & Optimizoni

Vendosni ndërfaqen e përdoruesit sipas hotelit tuaj GUI & ruani konsistencën vizuale në të gjitha format e komunikimit të mysafirëve.

Check-in

Automatizoni formalitetet dhe procesin e check-in kështu që stafi juaj ka një kohë më efikase të organizuar për të përdorur për ndërveprimin kuptimplotë të njeriut në jetën reale me mysafirët.

Check-out

Përshpejtoni procesin e check-out duke përdorur shërbimin Hoteza Self-Check-In dhe zvogëloni turmat dhe rreziqet e sigurisë në pritje.

Azhornoni profilet e klientëve

Azhornoni dhe përditësoni profilet e klientëve lehtësisht nëpërmjet të dhenave të krijuara në rezervim.

Të disponueshme gjithashtu kioskat per Check In dhe Check Out

Kioskat e brendshme ofrojnë mundësi për t’u ofruar klientëve tuaj një check-in apo check out të lehtë në hollin e hotelit, pa patur nevoje të paraqiten në recepsion.

Integrim i plotë me Opera PMS

Integrimi pa probleme dhe pa probleme me Operan dhe procesi plotësisht i automatizuar bazuar në logjikën e Operas.

“Normalja e re”

Ngrini standardet tuaja të sigurisë dhe tregoni mysafirëve tuaj se kujdeseni për sigurinë e tyre duke u dhënë atyre një shans për të shmangur linjat e gjata dhe kontaktin e ngushtë të panevojshëm.

Benefitet e hotelit

Integrimi i qetë dhe pa probleme me prodhimet e Operas, duke mos kërkuar ndërhyrje njerëzore

Automatizimi i plotë i proceseve të bazuara në logjikën e Operas, duke përjashtuar kështu faktorin njerëzor dhe çdo gabim

Përmbushja e kërkesave të “Normales së Re” dhe demonstrimi i kujdesit për mysafirët e hotelit

Benefitet e klientit

Qëndrimi në kontakt me hotelin në çdo kohë

Eleminimi i radhëve për check-in dhe check-out. Gjithçka që nevojitet për të marrë celësin e dhomës është një dokument identifikimi

Go green!

Bëni hapin e parë drejt operacioneve pa letër dhe jepni informacion dixhital në lidhje me të gjitha objektet hoteliere.

Mos flisni, Tregoni!

Vizualizoni fushatat tuaja të marketingut dhe ofroni për të krijuar një përmbajtje më tërheqëse.

Celësi është personalizimi

Krijoni një shërbim të paharrueshëm të personalizuar që nga momenti kur mysafirët tuaj mbërrijnë gjatë gjithë qëndrimit të tyre.

Dëgjoni klientët tuaj!

Merrni feedback-un e mysafirëve tuaj në kohën e duhur me shumë kohë përgjigjeje.

Kioska e brendshme e check-in ofron një mundësi për t’u lejuar mysafirëve tuaj vetë-check-in të lehtë brenda hollit të hotelit, duke përdorur një kioskë të personalizuar.

Zbuloni zgjidhjen e Self Check In-it

Duke marrë parasysh zgjidhjen tonë të vetë-check-in hotel për mysafirët tuaj? Kontaktoni ekipin tonë për një demo falas.

HotPad

Një zgjidhje interaktive në dhomë tablet për të hyrë në çdo gjë që hoteli mund të ofrojë

Mobile App

Të gjitha shërbimet e hoteleve në një aplikacion celular